תהליך אסטרטגי השתתפותי - אשכול כנרת עמקים

Updated: Dec 26, 2019

במהלך השנה האחרונה אנו מלווים את האשכול החדש בתהליך ההקמה הארגוני ובהובלת תהליך אסטרטגי ייחודי

״יוצרים שותפות-לוקחים אחריות״ - תהליך השתתפותי רב-מגזרי לפיתוח תכנית אסטרטגית אזורית, יצירת תמונת עתיד משותפת וקווים מנחים לתכנית עבודה דו שנתית.

כחלק מהמהלך הוקם ״פורום 100 המשפיעים״ של האשכול -

פורום רב מגזרי ורב תרבותי המהווה שותף משמעותי למהלך. במהלך השנה הקרובה הפורום יהיה שותף בפיתוח תכנית אסטרטגית לקידום כלכלי-חברתי של אזורינו. התכנית מבוססת על קידום שיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות, המגזרים השונים ובשותפות עם משרדי הממשלה. הפורום יפתח מנועי צמיחה כלכליים וחברתיים תוך התבססות על הנכסים והאוצרות של האזור, לצד בניית שירותים משותפים יעילים ואיכותיים במטרה לשפר את רמת החיים של תושבי האשכול.

חברי הפורום – מובילות ומובילים ממגוון מגזרים: ציבורי, חברתי, עסקי וממשלתי, בעלי השפעה ועשייה משמעותיים.

בניית תכנית אסטרטגית לאשכול הוצבה כיעד מרכזי לשנת העבודה הראשונה של האשכול.  התכנית נועדה לגבש אסטרטגיה אזורית לפיתוח כלכלי וחברתי, תוך יצירת הסכמות ורתימת כל הגורמים הפעילים במרחב.  התכנית שתבנה תתבסס על הנכסים, החוזקות וההזדמנויות הטמונות באשכול, תוך זיקה למגמות בארץ ובעולם.


 IDEAUP

רוצים לשמוע עוד? בואו נתחבר 

Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now